Thành phố kiên cường, thông minh

Thành phố kiên cường, thông minh

'Pantrypoints City' là nền tảng cho 'giao dịch tam cấp' siêu cục bộ trong thành phố

Thành phố kiên cường

Thực hiện giao dịch trao đổi tín dụng (‘giao dịch tam cấp’) để tiết kiệm tiền, đấu tranh chống lạm phát và đồng thời thúc đẩy an ninh lương thực và an ninh xã hội

Ngân Hàng Điểm

Sử dụng điểm của bạn cho bên thứ ba

Lộ Trình Giao Thông Địa Phương

Xem lộ trình giao thông công cộng, như một bản đồ xe buýt

Tiện Ích Qua Điểm Năng Lượng

So sánh các nhà cung cấp tiện ích để có được thỏa thuận tốt nhất

Công Việc

Tìm kiếm hoặc đăng tuyển công việc trả bằng điểm

Chợ

Tìm kiếm người bán, huấn luyện viên và cho thuê phòng chấp nhận điểm

Sự Kiện

Tìm kiếm sự kiện trong thành phố của bạn

So funktioniert es

Đăng ký trong ứng dụng danh sách chờ và chỉ định thành phố của bạn
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi ứng dụng sẵn sàng cho thành phố của bạn
Sử dụng ứng dụng để giao dịch điểm

Dựa trên yêu cầu trong Cuốn sách 5, Chương 2 của Cộng hòa

Các cuộc thi

Top 5 ULI Urban Innovation Challenge 2019
Urban Land Institute Philippines
Top 10 U:Hack 2019
UBX

Phản hồi

You might be interested to make a city-centric problems & solutions voting.. transparency in citizens votes per problem can help a lot in lost time/money
brandvertisor.com
I’d like the following services: apartment rent pricing in different regions, events where cool people gather, local transportation, fresh food and supermarkets!
itini.me
Starting with helping owners file their property taxes more efficiently would be HUGE. Helping people find parking would be HUGE.
writeemote.com

Do you want to try City?