Gumagamit ng Tri-sactions

Sa trisactions, pwedeng mag-transact sa pamamagitan ng pera, barter, at cryptocurrencies para mapalaya ang ekonomiya.

1: Moneyless

Ang Moneyless o barter transactions ay gumagamit ng stored-value points na syang base sa bigas

2: Money

Pwedeng gumamit ng pera sa pamamagitan ng ‘money points’, gamit ang cash o cashless

3: Metaverse

Ang points ay pwedeng ilipat sa ‘Pantry Coins’ para sa ethereum transactions

Mga Lokasyon

Heto ang mga siyudad kung saan prototype ang aming sistema.

Paano ba Yan Gumagana?

I-post ang iyong item gamit ang points price
Magkita sa mga buyers
Magbayad sa points

Para sa Komunidad, Negosyo, at Mamamayan

Sakop ng Pantrypoints ang buong ekonomiya, kahit na world trade at taxation

Ginagamit ang Trisactions ng Community Pantrypoints at Business Pantrypoints sa pamamagitan ng Pantrypoints City
Ano ang Trisactions?
Ang Pantrypreneur ay platform para sa micro and small business para sa trisactions
Ano ang Pantrypreneur?
Ang Serbisyo namin ay nagtatayo ng Pantrypoints economy
Ano ang mga serbisyo ninyo?

Inimbento ng mga Inca

Nagtayo ng isang moneyless system ang mga Inca na gumagamit ng hyperlocal warehouse at mga tali para sa record-keeping. Sinira ito ng mga Kastila at pinalitan ng sistemang gamit ang pera

Paano gumagana ang sistema ng mga Inca?

Feedback

I very much like this work: A Research Proposal For The Formalization Of The Science Of Supereconomics And The Establishment Of A Point-Based Economic System

I believe it is developing into a worthwhile project

Register in the Waitlist